0%
پوشش امولسیونی

P.N-Coat900(پوشش امولسیونی)

شرح :

P.N-Coat 900 گونه ای پوشش محافظتی برپایه مواد پلیمری محلول درآب می باشد که برای جلوگیری ازنفوذ یونهای مهاجم موجود درخاک به روی مقاطع بتنی پیش ازمدفون شدن اجرا می شود وپس ازخشک شدن چسبندگی خوبی با سطوح بتنی پیدا می کند . 

استاندارد:

تولید P.N-Coat 900 مطابق بااستانداردهای ASTM-D2939 وIS:9862-1918  می باشد .

مواردکاربرد :

- عایق کاری دیوارهای حائل ، زیرزمینها وتونلها و....

- محافظت ازسطوح بتنی درمقابل عوامل مهاجم

توجه :

*P.N-Coat 900 را نمی توان به جای قیرگونی یاایزوگام استفاده نمود . به منظور آب بند نمودن سطوح از PN Coat 950استفاده گردد . برای کسب اطلاعات بیشتربه برگه اطلاعات فنی  PN Coat 950 مراجعه نمائید .

P.N-Coat900(پوشش امولسیونی)

کاربرد آسان وکم هزینه بامیزان پوشش دهی بالا

P.N-Coat900(پوشش امولسیونی)

کاربرد آسان وکم هزینه بامیزان پوشش دهی بالا

مزایا :

- تک جزئی   

- خشک شدن سریع  

- چسبندگی عالی  

- کاربرد آسان وکم هزینه بامیزان پوشش دهی بالا

- محافظت مناسب دربرابر عوامل محیطی (نفوذ یونها و....)

- مناسب به منظورعمل آوری بتن    

مشخصات فنی :

ظاهر

مایع قهوه ای رنگ تیره

وزن مخصوص

~   kg/m31

نقطه اشتعال

غیرقابل اشتعال

زمان خشک شدن

به دما ورطوبت محیط بستگی دارد

 

میزان مصرف :

میزان معمول مصرف از0/5 الی 1 کیلوگرم درهرمترمربع می باشد که بستگی به حالت سطح دارد.  

طریقه مصرف :

- قبل ازمصرف کاملاً بهم بزنید

- سطوح باید تمیز،وعاری ازهرگونه آلودگی باشند ، یک لایه کامل P.N-Coat 900  راروی سطح کار اعمال کرده وصبرکنید تاخشک شود . لایه دوم را عمود برلایه اول ، روی سطح کاراجرا کنید .

- این ماده حتی المقدور می بایست توسط اسپری نمودن وحداقل دردو پوشش روی سطوح بتنی اسپری گردد استفاده ازبرس وغلطک هم امکان پذیراست .

توجه :

* دردمای زیر10  درجه سانتیگراد اجرا نگردد

* هنگام بارندگی ویا خیس بودن سطوح استفاده نگردد

* تازمان خشک شدن کامل ، ازریختن آب روی سطوح جلوگیری گردد

بسته بندی :

به صورت مایع دربشکه های 220 لیتری یا درگالنهای 20 لیتری موجود می باشد  درصورت سفارش مشتری دربسته بندی خاص نیزقابل تحویل می باشد . 

طریقه نگهداری :

 زمان مصرفP.N-Coat 900 درصورت نگهداری دردمای بین 5 + الی 37+ درجه سانتیگراددربسته بندی اصلی ودرشرایط محیطی مناسب ودورازهرنوع آلودگی خصوصاً هرگونه گردوغبارحداقل تا 12 ماه پس ازتاریخ تولید می باشد . درصورت ماندگاری طولانی قبل ازاستفاده کاملاً میکس نمائید . چنانچه دمای محصول خارج از محدوده مذکورباشد بادفترفنی شرکت پنتا جهت مشاوره لازم تماس حاصل فرمائید .

بهداشت وایمنی :

P.N-Coat 900 به هیچ عنوان نباید باچشم تماس پیداکند . بنابراین استفاده ازعینک ایمنی جهت پیشگیری ازتماس باچشم توصیه می شود ودرصورت تماس این محصول باچشم سریعاًبامقدار فراوان آب شستشو نموده وبه پزشک مراجعه فرمائید ازتماس باپوست خصوصاً تماس مداوم جلوگیری کنید وحتی المقدور درهنگام کارازدستکش استفاده نمائید .

نکته:

پس ازاجراء کلیه ابزارآلات وتجهیزات مربوطه را بلافاصله با آب شستشو دهید وچنانچهP.N-Coat 900 برروی تجهیزات خشک شده ابتدا با مواد نفتی وسپس          با آب تمیزنمائید .