0%
واتراستاپ

P.N-P.V.C Waterstop(واتراستاپ پی وی سی)

 شرح :

P.N-P.V.C.WATERSTOP نوعی واتراستاپ برپایه مواد خام پلی ونیل کلراید (PVC درجه 1 ) با ضخامت و انعطاف پذیری بالا می باشد که درساخت پروژه های آب وفاضلاب ، سد ، کانال های انتقال آب ، تصفیه خانه ها وهمینطور استخرها جهت جلوگیری ازنفوذ آب به داخل سازه وهمینطورخروج آب بکارمی رود .

P.N-P.V.C.WATERSTOP به منظورجلوگیری ازنشت وعبورآب ازدرزهای انبساطی واجرائی وهمینطورمقاطع قطع بتن ریزی که بسته به نوع سازه ومقطع مورد استفاده وشدت فشار سیال شکل ظاهری آن تغییر می کند ، استفاده می گردد .

استانداردها:

 P.N-P.V.C.WATERSTOP بااستانداردهای ASTMD412-989-ASTMD2240-05

ASTMD522-93-ASTMD570-98-ASTMD624-ASTMD638-03-ASTMD747-02  ASTMD746-CRD-C573-ASTMD297-CRD-C570-CRDC572 مطابقت دارد . 

موارد کاربرد :

- درانواع سازه های آبی بتنی

- دردرزهای سازه های بتنی که درمعرض فشارهای هیدرواستاتیکی ودرتماس مستقیم آب ومایعات قراردارند .  

P.N-P.V.C Waterstop(واتراستاپ)

مقاوت کششی زیاد درجهت طولی وعرضی

P.N-P.V.C Waterstop(واتراستاپ)

مقاوت کششی زیاد درجهت طولی وعرضی

مزایا :

- مقاوت کششی زیاد درجهت طولی وعرضی

- انعطاف فوق العاده زیاد

- تنوع درشکل وسایز

- عامل بازدارنده عبورونفوذ مایعات ازمحل اتصال بتن ومقاوم دربرابراسید ها ومواد قلیایی

مزایای واتراستاپ تیپ O (حفره دار ) :

- جهت استفاده دردرزهای انبساط وانقباض بکارمی رود وبه لحاظ حفره میانی واتراستاپ وقابلیت تغییرشکل زیاد مانع ازعبورآب دراثرجابجایی درزها شده ودربرابرفشارهیدرولیکی ونیزجابجایی طولی وکششی وانقباضی مقاوم می باشد .

مزایای واتراستاپ تیپ E (تخت ) :

- جهت درزهای ساختمانی بکارمی رود و وظیفه این نوع در درزهای اجرایی ، حفظ ممانعت ازعبورآب درون درزها می باشد .

- ازواتراستاپ های تیپ EM (دمبلی بدون حفره ) برای درزهای اجرایی با فشاراستاتیکی بالا استفاده می شود .

- ازواتراستاپ های تیپ OM (دمبلی یا حفره ) برای درزهای انبساطی با فشار بالا استفاده می شود .

- ازواتراستاپ های تیپ EF(تخت پشت صاف ) برای درزهای اجرایی کف استفاده می شود .

- ازواتراستاپ های تیپ OF (حفره دارپشت صاف ) برای درزهای انبساطی درکف استفاده می شود . 

مشخصات فنی :

رنگ

نارنجی – زرد رنگ    

وزن مخصوص

gr/cm3 1/3

درصدازدیاد طول درجهت طول

حداقل 385  %

درصد ازدیاد        درجهت عرض

حداقل 375 %

مقاومت کششی درجهت طول

150 kgf/cm2

(سرعت کششی 500mm/min)

مقاومت کششی درجهت عرض

145kgf/cm2

(سرعت کششی 500 mm/min)

دمای ذوب

380  درجه سانتیگراد

نقطه انجماد

-40 درجه سانتیگراد

 

بسته بندی :

P.N-P.V.C.WATERSTOP به شکل رول های 25 متری موجود می باشد .