0%
هوازا

هوازا (P.N-Air HP5)

شرح :

P.N-Air HP5 یک حباب سازه ویژه بتن می باشد که برای کاهش نفوذ پذیری وافزایش عمر سرویس دهی سازه های بتنی دربرابر سیکلهای ذوب وانجماد استفاده می شود .

این ماده با ایجاد حبابهای میکروسکوپی هوا به اندازه های معین وپخش شدن زنجیره ای این حبابها دربتن خواص فوق را ایجاد می کند .

استانداردها: 

تولید  P.N-Air HP5مطابق با استانداردهای ASTMC666-ASTM C457-ASTM C233  می باشد .

مواردکاربرد :

- بتن ریزی درمناطق سردسیر   

- ساخت بتن پردوام برای سدها ومخازن ، شبکه های آبیاری وزهکشی،سردخانه ها ، اسکله ها و........  

- ساخت جداول وکفپوشهای بتنی   

- بتن ریزی جاده ها ، بزرگراه ها ، پیاده رو ها و..... 

 

 

هوازا(P.N-Air HP5)

افزایش مقاومت بتن دربرابر سیکلهای ذوب وانجماد

هوازا(P.N-Air HP5)

افزایش مقاومت بتن دربرابر سیکلهای ذوب وانجماد

مزایا :

- افزایش مقاومت بتن دربرابر سیکلهای ذوب وانجماد

- جلوگیری ازآب انداختگی وجداشدگی مخلوط بتن

- کاهش نفوذ پذیری وجذب آب بتن  

- افزایش دوام بتن  

- امکان کاهش آب معدنی بدون کاهش کارائی  

مشخصات فنی :

ظاهر

مایع بی رنگ وشفاف 

وزن مخصوص

~  02/1 دردمای2± 22 درجه سانتیگراد

میزان کلر

ندارد

میزان نیتریت

ندارد

نقطه اشتعال

ندارد

نقطه انجماد 

صفردرجه سانتیگراد

PH

~  7

 

                                                   

میزان مصرف :

- بهترین میزان مصرفP.N-Air HP5 برای کسب مشخصات خاص با انجام آزمایشات درشرایط کارگاهی تعیین می شود میزان معمول مصرف از 60 گرم الی 200 گرم درهر100 کیلوگرم ازمواد سیمانی بتن می باشد (0/006 الی 0/2 درصد وزنی سیمان مصرفی ) .

- برای بکارگیری میزان مصرف خارج ازمحدوده فوق با دفترشرکت پنتا تماس حاصل فرمائید . 

اختلاط :

P.N-Air HP5 را می توان به مخلوط آماده بتن اضافه نمود وپس ازاختلاط کامل ، اقدام به بتن ریزی نمود .

درصورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی حتماً بادفترفنی شرکت پنتا تماس حاصل فرمائید .

بسته بندی :

P.N-Air HP5به صورت مایع دربشکه های 220 لیتری یا درگالنهای 20 لیتری آماده تحویل می باشد. درصورت سفارش مشتری دربسته بندی خاص نیز قابل تحویل خواهد بود . 

طریقه نگهداری :

 زمان مصرف P.N-Air HP5 درصورت نگهداری دردمای بین 5 الی 37 درجه سانتیگراد دورازتابش مستقیم وطولانی نورخورشید 12 ماه دربسته بندی اصلی می باشد . چنانچه دمای محصول خارج از محدوده مذکورباشد بادفترفنی شرکت پنتا جهت مشاوره لازم تماس حاصل فرمائید .

بهداشت وایمنی :

P.N-Air HP5 به هیچ عنوان نباید باچشم تماس پیداکند . بنابراین استفاده ازعینک ایمنی جهت پیشگیری ازتماس باچشم توصیه می شود ودرصورت تماس این محصول باچشم سریعاًبامقدار فراوان آب شستشو نموده وبه پزشک مراجعه فرمائید ازتماس باپوست خصوصاً تماس مداوم جلوگیری کنید وحتی المقدور درهنگام کارازدستکش استفاده نمائید .

  • توجه داشته باشید که این ماده غیرقابل اشتعال می باشد .