0%
چسب کاشی

P.N-Tile Bond(چسب کاشی)

شرح :

P.N-TILE BOND برپایه رزین های اکریلیک بسیارفعال و ویژه به همراه سیلیکون تولید گردیده که علاوه بر چسبندگی بسیارزیاد به انواع مصالح پس ازگیرش وخشک شدن به هیچ وجه درآب حل نخواهد شد وکاملاً آب بند ونفوذناپذیراست .

استانداردها: 

 

تولید P.N-TILE BOND مطابق بااستانداردهای ASTM-C482,BS-EN 12003 DiN-EN1348,BS-EN1324می باشد .

 

موارد کاربرد:

- نصب انواع کاشی ، سرامیک ، موزائیک ، سنگ ، قطعات گچی ، چوبی و.....

- نصب کاشی روی کاشی   

P.N-Tile Bond(چسب کاشی)

قدرت چسبندگی فوق العاده زیاد به انواع سطوح

P.N-Tile Bond(چسب کاشی)

قدرت چسبندگی فوق العاده زیاد به انواع سطوح

مزایا :

 - قدرت چسبندگی فوق العاده زیاد به انواع سطوح    

- سهولت وسرعت دراجرا

- قابل اجرا درسطوح عمودی وافقی  

- نفوذ ناپذیردربرابر آب  

- امکان جابجائی کاشی تا دقایقی بعدازنصب

- امکان استفاده درسطوحی که مستقیماً با آب درتماسند  

 

 مشخصات فنی :

نام

P.N-TILE BOND

P.N-TILE BOND

POWDER

رنگ

کرم

طوسی

حالت فیزیکی

خمیری

پودر

یون کلر

ندارد

ندارد

قابلیت انحلال

درآب تا پیش ازخشک شدن

آب

وزن مخصوص ~

gr/cm3 1/6

gr/cm3 1/2

 

میزان مصرف :

بسته به سطح زیرین کارومیزان ناهمواری وتخلخل سطوح ، حدوداً 5/1 الی 2 کیلوگرم برای پوشش یک مترمربع موردنیاز می باشد .

روش مصرف :

- سطح زیرکارمی بایست عاری ازهرگونه چربی ، گرد وغبار وذرات سست باشد .

درصورتی که سطح زیرکارپوششی دیگرداشته ، می بایست آنرا جدا نموده وسطح زیرکار را تراشیده ، سپس چسب کاشی خمیری را توسط کاردک شیاردار روی سطح پخش نموده وکاشی ها را تامدت زمان کمتراز20 دقیقه روی آن نصب نمائید .

نکته : درصورت نصب کاشی روی کاشی قدیمی ابتدا می بایست سطح زیرکارتراشیده سپس اقدام به نصب نمائید .

نکته : دردمای کمتراز5 درجه سانتی گراد ازکاشی کاری خودداری نمائید .

بسته بندی :

درسطل های 5 و12 کیلوگرمی موجود می باشد. درصورت سفارش مشتری دربسته بندی خاص قابل تحویل خواهد بود .

طریقه نگهداری :

درصورت نگهداری دردمای 15 تا 25 درجه سانتی گراد حداقل 6 ماه پس ازتاریخ تولیدمی باشد .

ملاحظات :

درصورت سفارش مشتری امکان ارائه این محصول به صورت پودرنیزمی باشد  (P.N-TILE BOND POWDER) که می بایست هر3 قسمت پودر را به یک قسمت آب ترکیب نمود وعمل اختلاط را تا بدست آمدن خمیری همگن ادامه دهیم .