0%
گروت اپوکسی

P.N-Epoxy Grout(گروت اپوکسی)

شرح :

P.N-EPOXY GROUT محصولی سه جزئی بوده که پس ازاختلاط ملاتی کاملاً هموژن بدست می آید وباحصول مقاومت فشاری بسیارزیاد ماده مناسبی برای نصب ماشین آلات ، جایگذاری انکربولت (Sleeves) کف سازی سالن ها و .... می باشد .

استانداردها: 

تولیدP.N-EPOXY GROUT مطابق بااستانداردهای ASTM –D648,ASTM-C882

B6319 Part7-ASTM-C723,ASTM-C580-ASTM-C307 می باشد .

موارد کاربرد:

-ثابت سازی ماشین آلات روی فونداسیونها

- استفاده درزیرصفحه ستونها (Base Plate)

- کاشت آرماتور

-کف سازی سوله های صنعتی

P.N-Epoxy Grout(گروت اپوکسی)

بالابودن مقاومت فشاری درکوتاه مدت ودرازمدت

P.N-Epoxy Grout(گروت اپوکسی)

بالابودن مقاومت فشاری درکوتاه مدت ودرازمدت

مزایا :

 -بدون انقباض

-مقاومتهای مکانیکی بسیارزیاد

-چسبندگی مناسب به سطوح فلزی وبتن

-بالابودن مقاومت فشاری درکوتاه مدت ودرازمدت

مشخصات فیزیکی وشیمیایی :

ظاهر :

جزءA: مایع بی رنگ

جزء B : مایع بی رنگ

جزء C: پودرطوسی

وزن مخصوص : gr/cm 3 8/1

مشخصات فنی :

Comressive Strength-ASTM-C579                         

3day-25 c o                                                                        650 Kg/cm

7day-25 c                                                                                                    1000 Kg/cm

Modulus of elasticity-ASTM C580                                 87500 Kg/cm

Tensile Strength-ASTM C                                               100 Kg/cm 2

Flexural Strength-ASTM C580                                         217 kg/cm2

Bond Strength-ASTM C882                                            245 Kg/cm2

Linear Shrinkage-ASTM C531                                                0/005%

                        Maximum Continuous Service Temperature  126  c o            

دستورالعمل مصرف:

دوجزء AوC را به مدت 2 دقیقه توسط میکسربرقی با دوربالا میکس می نمائیم(دریل +پره) سپس جزء B را به آنها اضافه نموده وعمل اختلاط را باروش فوق ادامه می دهیم .

توجه :

* 3 جزء مخلوط شده می بایست تامدت زمان کمتراز20 دقیقه مصرف شود .

*درصورتی که ارتفاع محل گروت ریزی بیشتراز3 سانتیمترباشد گروت ریزی باید درمراحل 3 سانتیمتری وبافاصله زمانی حدود 30 الی 45 دقیقه با توجه به شرایط دمای محیط انجام پذیرد .

*مواد را بدور ازتابش مستقیم نورخورشید نگهداری فرمائید .

بسته بندی :

 به صورت آماده درپکهای 3 جزئی موجود می باشد .

طریقه نگهداری :

P.N-EPOXY GROUT دربسته بندی اصلی به دورازرطوبت وگرمای شدید حداقل 9 ماه قبل مصرف می باشد .