0%
ترمیم کننده بتن

P.N-Repair(ترمیم کننده بتن)

شرح :

ترمیم کننده بتن ملاتی آماده برپایه سیمان می باشد ، باتوجه به ساختارتشکیل دهنده این ماده که درآن ازدانه بندی مناسب وپلیمرهای فعال شده استفاده گردیده است امکان اجرای ملاتی بدون انقباض با مقاومت فشاری وچسبندگی بالا به سطوح زیرکاروهمچنین امکان نفوذ ناپذیرنمودن مقطع مورد کاربرد را نیزفراهم می سازد .

استانداردها: 

تولید P.N-Repair مطابق بااستانداردASTM – C191 ASTM–C1583, ,ASTM – C39,

ASTM-C928-05 DIN EN 15183, , DIN EN 1504-1 می باشد .

موارد کاربرد :

- هموارنمودن سطوح

- زیرسازی کف ودیوارها قبل ازنصب پوشش جدید

- قابل استفاده درسطوحی که درتماس مستقیم با آب هستند

-ترمیم وبازسازی انواع سازه های بتنی

- ماهیچه کشی وکرم بندی درسازه های آبی و.....

P.N-Repair(ترمیم کننده بتن)

بدون انقباض و چسبندگی فوق العاده زیاد به انواع مصالح

P.N-Repair(ترمیم کننده بتن)

بدون انقباض و چسبندگی فوق العاده زیاد به انواع مصالح

مزایا :

- بدون انقباض

- قابلیت آب بندی ونفوذ ناپذیری سازی سطوح

- چسبندگی فوق العاده زیاد به انواع مصالح

- مقاوم درمقابل سیکلهای ذوب وانجماد

- سهولت دراجراء

مشخصات فنی :

ظاهر

پودرطوسی رنگ

وزن مخصوص

~   gr/cm3 1/4

میزان کلر

ندارد

قابلیت انحلال

درآب

 

میزان مصرف :

بسته به میزان تخلخل وناهمواری سطوح مورد اجراء برای پوشش یک مترمربع به ضخامت یک میلیمتر حدود 5/1 الی 5/2 کیلوگرم P.N-Repair مورد نیاز است .

دستورالعمل مصرف :

- سطوح باید تمیزوعاری ازهرگونه آلودگی باشند

- ترمیم کننده رابه نسبت 3 به 1 با آب ترکیب نمائید (3 قسمت پودر1 قسمت آب ) وتاحصول خمیری همگن عمل اختلاط را ادامه دهید برای این کار از دریل هم می توان استفاده نمود .

- ابتدا سطح زیرکار را مرطوب نموده سپس ملات آماده شده را به وسیله ماله یا کاردک روی سطوح ازپیش مرطوب شده اجراء نمائید .

- برای کسب اطلاعات بیشترباکارشناسان فنی شرکت پنتا تماس حاصل فرمائید .

توجه :

* ملات ساخته شده درمدت زمان کمتراز20 دقیقه باید مصرف شود

* مرطوب نگه داشتن مقاطع ترمیم شده تامدت زمان 48 ساعت الزامی است .

بسته بندی :

به صورت پودر درکیسه های 25 کیلوگرمی موجود می باشد درصورت سفارش مشتری دربسته بندی خاص نیزقابل تحویل می باشد .

طریقه نگهداری :

P.N-Repair دربسته بندی اصلی به دورازرطوبت وگرمای شدید حداقل 12 ماه قابل مصرف می باشد .